Yoga er en vej til mindfulness

Når tanker og følelser kører i ring, er man mindless – automatpiloten har taget over.

Det første skridt på vejen til at få sig selv tilbage, er opdagelsen af, at tankerne, vanerne eller ængstelserne har taget kontrol over ens tilværelsestydning. Vil du gie plads til din sjæl, vil du “lande” i dig selv – vil du bygge op i stedet for at bryde ned? Vil du være i flow, i live og til stede – eller vil du undgå det hele tiden og igen?

Tankerne kan så blive kreative, aktuelle og relevante i forhold til den reelle og ikke den forestillede verden.

Yoga er en spirituel vej knyttet til hinduismen og budhismen. Det betyder ikke, at man behøver at have noget at gøre med de religioner, der knytter sig dertil, det betyder blot at de værktøjer, der anvendes, har deres rod i disse traditioner.

I vesten er det den fysiske del af yogaen, der er mest kendt. Det er en række legemsøvelser (asanas), som er taget fra hatha yogaen. Disse øvelser opbygger styrke og/eller øger smidigheden. Det er der mange mennesker, som har stor glæde af. Livskvaliteten øges, fordi kropskontakten og -bevidstheden vokser, kontakten til egne følelser bliver bedre – og muligheden for at navigere i sit liv på en selvstændig, klog og berigende facon vokser.

Krop og sind er en helhed

Når du får kontakt til din krop, får du automatisk adgang til hele dig. Derfor er yoga en opdagelsesrejse ind i den enhed, som krop og sind er – selv om vi ikke altid kan føle det. Og netop derfor er det vigtigt at øve sig på at være til stede her og nu. Verden bliver større, sindet bliver viisere, og omvejene færre. Du bliver mere mindful, for nu at sige det med et pt meget moderne ord.

Alle klasser i yinhuset rummer afspænding, kropsscanning, meditative øjeblikke og åndedrætsøvelser. Omfanget kan dog variere, og jeg arrangerer workshops med særligt fokus på (alle eller nogle af) disse elementer. Hold øje med kalenderen.

Og husk nu at tage en dyb indånding og slappe af i kæberne hist og pist i løbet af dagen!

Info

At være mindful

At være mindful betyder at være opmærksom på nuet.

Det betyder igen, at du opdager dine (dårlige) vaner, som for eksempel kan være, at dine tanker og følelser kører i ring, forstærker hinanden og skaber opfattelser og situationer, som er rigtig dårlige for dig og dit liv og din trivsel.

Og ikke mindst slet ikke afspejler det, der foregår.

Yoga i yinhuset er en opdagelsesrejse ind i dig selv – du kan kun blive klogere på både dig selv og verden undervejs.